Certyfikacja firmy MS Pharm

W związku z ukończeniem procesu certyfikacji w zakresie procesów  monitorowania literatury medycznej w celu identyfikacji działań niepożądanych leków, 06 czerwca 2018 w Warszawie przekazano na ręce p. Macieja Szewczyka Certyfikat PTBFarm dla firmy MSPharm. Gratulujemy!