Polecane linki:

Strona internetowa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
http://urpl.gov.pl/pl

Strona internetowa Europejskiej Agencji Leków
https://www.ema.europa.eu/

Europejska baza danych zgłoszeń o podejrzewanych działaniach niepożądanych leków
http://www.adrreports.eu/pl/

Komunikaty bezpieczeństwa
http://urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/komunikaty-bezpiecze%C5%84stwa-0

Podsumowania planu zarządzania ryzykiem przeznaczone do publicznej wiadomości dostępne za pośrednictwem strony URPL
http://pozwolenia.urpl.gov.pl