Latem 2016 roku nasze Towarzystwo uczestniczyło w projekcie badawczym Uniwersytetu w Duisburg-Essen, dotyczącym wyzwań i najlepszych praktyk Pharmacovigilance w Unii Europejskiej.

Wyniki tego projektu oceniającego implementację Dyrektywy (2010/84/EU) w 6 państwach członkowskich (Niemczech, Polsce, Portugalii, Finlandii, Francji i Wielkiej Brytanii) zostały opublikowane w książce  “Pharmacovigilance in the European Union, practical implementation across member states”

Dane opublikowane dla Polski są m.in. wynikiem zaangażowania naszego Towarzystwa!

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją:

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-17276-3.