Europejska Agencja Leków opublikowała wytyczne w zakresie monitorowania bezpieczeństwa leków stosowanych u dzieci.

Zapraszamy do lektury: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-guidance-safety-monitoring-medicines-used-children