W dniu 17 września obchodzony jest World Patient Safety Day. Stanowi to okazję do przypomnienia jak ważny jest ciągły nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Jest to dzień w którym szczególnie dostrzegamy i doceniamy zaangażowanie wszystkich osób zajmujących się tą dziedziną, zarówno w instytucjach regulujących standardy postępowania i kontroli, instytucjach naukowych, jak i tych wszystkich uczestniczących na co dzień w zapewnieniu bezpiecznej farmakoterapii pacjentom na całym świecie. W tym ujęciu jest to również święto Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii i życzymy wszystkim członkom PTBFarm, aby wysiłki podejmowane dla dobra pacjentów i bezpieczeństwa farmakoterapii były doceniane przez nasze otocznie i przynosiły osobistą satysfakcję,

 

World Patient Safety Day 2022 (who.int)

 

Z pozdrowieniami,

Zarząd PTBFarm