W dniu 1 grudnia 2022 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie, odbyło się Sympozjum Naukowe i Spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii. Wykład tego dnia wygłosili Pani Maddalena Lino MD, PhD “Challenges of signal detection during COVID-19 pandemic” i Pan Maciej Szewczyk CEO, MS Pharm “Does unexplored abyss of PV data in literature still exist?”. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję zadawać pytania i dyskutować z ekspertami. Spotkanie stanowiło świetną okazję do wymiany doświadczeń oraz dialogu na temat bezpieczeństwa farmakoterapii.

Prelegentom jeszcze raz dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie prezentacji i ciekawą prelekcję, natomiast wszystkich Państwa zapraszamy na kolejne spotkania naukowe członków Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii.