W dniu 20 czerwca 2023 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie, odbyło się Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii. dr Michał Gryz Dyrektor Departamentu Inspekcji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych URPL wygłosił wykład pod tytułem “Inspekcja pharmacovigilance dziś i jutro – podstawy prawne i praktyka działania”. Wartościowym elementem spotkania była dyskusja i możliwość wymiany doświadczeń związanych z tematem inspekcji.

Prelegentowi jeszcze raz dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie prezentacji i ciekawą prelekcję, natomiast wszystkich Państwa zapraszamy na kolejne spotkania naukowe członków Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii.