Certyfikacje2020-11-24T21:22:24+01:00

Certyfikacje PTBFarm

Dział Standardów i Certyfikacji został powołany przez zarząd PTBFarm w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku farmaceutycznego. Jego celem jest przeprowadzanie audytów oraz wydawanie certyfikatów potwierdzających spełnianie zasad GVP. Do głównych obszarów działania Działu Audytów i Certyfikacji należy przeprowadzanie audytów i wydawanie certyfikatów przedsiębiorcom, którzy przekażą PTBFarm zapotrzebowanie na przeprowadzenie audytu. Dział Audytów i Certyfikacji w swojej działalności skupia się głównie na utrzymywaniu i poszerzaniu wiedzy z zakresu GVP oraz upowszechnianiu tej wiedzy, jej weryfikacji i certyfikowaniu działań zgodnych z zasadami GVP. Inicjatywy podejmowane przez Dział Audytów i Certyfikacji  to fundamentalny element dążenia do upowszechniania i przestrzegania zasad GVP.

Pytania w sprawie certyfikacji prosimy kierować na adres: biuro@ptbfarm.pl