Dział Szkoleń

Dział Szkoleń Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii zajmuje się organizacją szkoleń poświęconych bezpieczeństwu farmakoterapii. Szkolenia te będą kierowane do osób zajmujących się zawodowo monitorowaniem bezpieczeństwa leczenia, jak również do osób, które pragną rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Praca tego działu polega także na informowaniu członków Towarzystwa na temat nowych przepisów prawnych, wytycznych i ciekawych rozwiązań dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Dyrektorem Działu Szkoleń Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii jest Bartłomiej Ochyra.

 

Bartłomiej Ochyra

Dział Standardów i Certyfikacji

Dział Standardów i Certyfikacji został powołany przez zarząd PTBFarm w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku farmaceutycznego. Jego celem jest przeprowadzanie audytów oraz wydawanie certyfikatów potwierdzających spełnianie zasad GVP. Do głównych obszarów działania Działu Audytów i Certyfikacji należy przeprowadzanie audytów i wydawanie certyfikatów przedsiębiorcom, którzy przekażą PTBFarm zapotrzebowanie na przeprowadzenie audytu. Dział Audytów i Certyfikacji w swojej działalności skupia się głównie na utrzymywaniu i poszerzaniu wiedzy z zakresu GVP oraz upowszechnianiu tej wiedzy, jej weryfikacji i certyfikowaniu działań zgodnych z zasadami GVP. Inicjatywy podejmowane przez Dział Audytów i Certyfikacji  to fundamentalny element dążenia do upowszechniania i przestrzegania zasad GVP.

Dyrektorem Działu Standardów i Certyfikacji Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii jest Monika Nowak.

Monika Nowak

Dział Komunikacji

Dział Komunikacji został powołany w celu usprawnienia kontaktu wszelkich zainteresowanych podmiotów i osób z Polskim Towarzystwem Bezpiecznej Farmakoterapii. Celem działalności Działu Komunikacji jest także podejmowanie wspólnie z Zarządem PTBFarm działań mających na celu nawiązywaniu współpracy ze środowiskiem zewnętrznym oraz wpieranie działań statutowych. Dział Komunikacji odpowiada za kształt i treść strony internetowej PTBFarm.

Dyrektorem Działu Komunikacji Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii jest Anastazja Markowska

Anastazja Markowska