Działy2016-10-16T18:24:58+00:00

Dział Szkoleń


Dział Szkoleń Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii zajmuje się organizacją szkoleń poświęconych bezpieczeństwu farmakoterapii. Szkolenia te będą kierowane do osób zajmujących się zawodowo monitorowaniem bezpieczeństwa leczenia, jak również do osób, które pragną rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Praca tego działu polega także na informowaniu członków Towarzystwa na temat nowych przepisów prawnych, wytycznych i ciekawych rozwiązań dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Działem Szkoleń Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii kieruje Monika Trojan.

Monika Trojan
Monika Trojan

Dział Standardów i Certyfikacji


Dział Standardów i Certyfikacji został powołany przez zarząd PTBFarm w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku farmaceutycznego. Jego celem jest przeprowadzanie audytów oraz wydawanie certyfikatów potwierdzających spełnianie zasad GVP. Do głównych obszarów działania Działu Audytów i Certyfikacji należy przeprowadzanie audytów i wydawanie certyfikatów przedsiębiorcom, którzy przekażą  PTBFarm zapotrzebowanie na przeprowadzenie audytu. Dział Audytów i Certyfikacji  w swojej działalności skupia się głównie na utrzymywaniu i poszerzaniu wiedzy z zakresu GVP oraz upowszechnianiu tej wiedzy, jej weryfikacji i certyfikowaniu działań zgodnych z zasadami GVP. Inicjatywy podejmowane przez Dział Audytów i Certyfikacji  to fundamentalny element dążenia do upowszechniania i przestrzegania zasad GVP.

Działem Standardów i Certyfikacji Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii kieruje Monika Nowak.

Monika Nowak
Monika Nowak

Dział Komunikacji


Dział Komunikacji został powołany w celu usprawnienia kontaktu wszelkich zainteresowanych podmiotów i osób z Polskim Towarzystwem Bezpiecznej Farmakoterapii. Celem działalności Działu Komunikacji jest także podejmowanie wspólnie z Zarządem PTBFarm działań mających na celu nawiązywaniu współpracy ze środowiskiem zewnętrznym oraz wpieranie działań statutowych. Dział Komunikacji odpowiada za kształt i treść strony internetowej PTBFarm.

Działem Komunikacji Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii Kieruje Michał Chrzanowski.

Michał Chrzanowski
Michał Chrzanowski