Konferencja Ogólnopolska: Bezpieczna Farmakoterapia - Bezpieczny PacjentData i Czas
20/06/2017
09:00 - 18:00

Lokalizacja
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Warszawa, Marymoncka 99/103

Dodatkowe informacje
Rejestracja Gości w dniu wydarzenia od godziny 8:00

ZAPISY - poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy (niebieski prostokąt) .

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Sala mieści 300 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kategorie


Konferencja skierowana jest do przedstawicieli zawodów medycznych, w tym lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, farmakologów klinicznych, a także przedstawicieli regionalnych ośrodków monitorowania, centrów toksykologicznych, organizacji pacjenckich oraz przemysłu farmaceutycznego – będących uczestnikami systemu monitorowania bezpieczeństwa leków.

 • Podczas konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad rolą i udziałem pacjentów w systemie monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii.
 • Omówimy również udział pojedynczych zgłoszeń działań niepożądanych od pacjentów w kształtowaniu profilu bezpieczeństwa produktów leczniczych.
 • Przedstawione zostaną różne formy aktywności edukacyjnych mających budować świadomość odnośnie monitorowania bezpieczeństwa leków wśród pacjentów i osób wykonujących zawody medyczne.
 • W ramach konferencji planowana jest także debata z udziałem ekspertów systemu monitorowania bezpieczeństwa leków.

Sebastian Migdalski, wiceprezes URPL

Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalny INFARMA

prof. Jolanta Gulbinovic, SMCA Litwa, PRAC

Andrzej Czesławski, Dyrektor Departamentu Monitorowania NDL, URPL

dr Patrick Caubel, Head of Worldwide Safety, Pfizer Inc.

Wioleta Ustach-Rybicka, INFARMA

Anna Góralewska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 

dr n. med. Magdalena Hurkacz, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

dr n. med. Anna Staniszewska, Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani

dr n. farm. Marcin Kruk, Polskie Towarzystwo Bezpiecznej Farmakoterapii

dr n. med. Jarosław Woroń, Regionalny Ośrodek Monitorowania NDL w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel,  Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. farm. Anna Wiela-Hojeńska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Michał Kurek, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

8.00 – 9.00  Rejestracja uczestników

9.00 – 9.10 Powitanie

Sebastian Migdalski, wiceprezes URPL

Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalny INFARMA

Marcin Kruk, Prezes PTBFarm

I część: 9.10 – 10.30  Znaczenie zgłoszeń od pacjentów w ocenie bezpieczeństwa farmakoterapii

 1. Jak w praktyce wygląda implementacja przepisów dotyczących zgłoszeń od pacjentów w Polsce. Czy analiza zgromadzonych danych pozwala na wyciągnięcie wniosków? Andrzej Czesławski, URPL
 2. Gromadzenie zgłoszeń NDL od pacjentów i ich wpływ na ocenę profilu bezpieczeństwa leku z perspektywy globalnej firmy farmaceutycznej. dr Patrick Caubel, Pfizer Inc.
 3. Konieczność monitorowania działań niepożądanych leków – elementem bezpiecznej. prof. dr hab. n. med. Anna Machoy-Mokrzyńska, Regionalny Ośrodek Monitorowania NDL w Szczecinie
 4. Glos pacjenta – analiza danych z mediów społecznościowych w kontekście bezpieczeństwa farmakoterapii (social listening). Wioleta Ustach-Rybicka, INFARMA

Przerwa kawowa: 10.30 – 11.00

II część: 11.00 – 12.30  Działania edukacyjne o obszarze pharmacovigilance

 1. Lek bezpieczny – kampanie edukacyjne URPL. Andrzej Czesławski, URPL
 2. Zgłaszanie działań niepożądanych leków – budowanie świadomości pacjentów w ośrodkach zdrowia. dr n. med. Magdalena Hurkacz, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 3. Rola relacji Lekarz – pacjent dla bezpieczeństwa farmakoterapii. prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel,  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 4. Kształcenie akademickie w zakresie monitorowana bezpieczeństwa farmakoterapii. prof. dr hab. n. farm. Anna Wiela-Hojeńska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 5. Inicjatywy edukacyjne w obszarze zgłaszania NDL podejmowane przez organizacje pacjenckie. dr n. med. Anna Staniszewska, Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani
 6. Podręcznik Pharmacovigilance. dr n. farm. Marcin Kruk, Polskie Towarzystwo Bezpiecznej Farmakoterapii

Lunch: 12.30-13.30

Debata z udziałem zaproszonych gości: 13.30 – 15.00

 • „Pacjent i jego bezpieczeństwo w trakcie farmakoterapii”prowadzi Agnieszka Szymchel, INFARMA

Przerwa kawowa: 15.00  – 15.30

III część: 15.20 – 17.00  monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii w placówkach ochrony zdrowi

 1. System monitorowania działań niepożądanych w szpitalu w Gryficach. prof. dr hab. n. med. Michał Kurek, Pomorski Uniwersytet Medyczny
 2. Koncepcja systemowego monitorowania jakości farmakoterapii. dr n. med. Jarosław Woroń, Regionalny Ośrodek Monitorowania NDL w Krakowie
 3. Koncyliacja lekowa – doświadczenia praktyczne w minimalizacji ryzyk związanych z polipragmazją. dr n. med. Jarosław Woroń, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 4. Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Anna Góralewska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 

Polskie Towarzystwo Bezpiecznej Farmakoterapii zostało powołane aby podejmować inicjatywy i działania oraz promować postawy sprzyjające wprowadzaniu w życie i rozwijaniu zasad etyki i rzetelności w monitorowaniu bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych, produktów biobójczych i produktów kosmetycznych.

Naszym celem jest tworzenie atmosfery zaufania i szacunku do instytucji i osób uczestniczących w systemie monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii.

Zależy nam na upowszechnianiu zasad monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii oraz wspieraniu rozwoju systemu monitorowania.

Mamy ambicję być stowarzyszeniem eksperckiego i opiniotwórczym ośrodka w zakresie bezpieczeństwa  farmakoterapii, a zatem pragniemy tworzyć możliwe szerokie forum do dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w dziedzinie monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i instytucji, które podejmują takie działania.


 Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 28 wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne. INFARMA jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej innowacyjną branżę farmaceutyczną – Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a także Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Loading Map....
Zapisy:

* Pola obowiązkowe

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 08. 05. 2017 do 18. 06. 2017Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Sala mieści 300 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezerwacje na to wydarzenie nie są dostępne.