Zapytaj2018-11-18T23:07:55+01:00

Pytania i odpowiedzi

Q&A 62017-06-13T12:31:19+01:00

Pyt.: Czy podmioty odpowiedzialne, które przesyłają pojedyncze zgłoszenia nie-ciężkich działań niepożądanych produktów leczniczych (non-serious ICSR) z terytorium Polski bezpośrednio do EudraVigilance  mogą zaprzestać wysyłania tych samych zgłoszeń do URPL?

Odp.: Jeżeli podmiot odpowiedzialny decyduje się na wysyłanie zgłoszeń bezpośrednio do bazy EudraVigilance nie ma konieczności by równolegle wysyłał te zgłoszenia do URPL; jednak ma obowiązek poinformować URPL o zmianie formy dostarczania raportów. Urząd ma dostęp do tych raportów w bazie EudraVigilance.

Ref.: Andrzej Czesławski, spotkanie dla stowarzyszeń w URPL 25 kwietnia 2017r

Q&A 52017-06-13T12:31:09+01:00

Pyt.: Zgodnie z zapisami Prawa Farmaceutycznego obowiązek składania protokołu badania nieinterwencyjnego do oceny URPL zachodzi tylko w przypadku badań PASS oraz PAES. Czy w przypadku planowania badania nieinterwencyjnego, które nie będzie badaniem PASS ani PAES, należy składać do URPL protokół takiego badania?

Odp.: Tylko protokoły dla PASS i PAES powinny być składane do URPL.

Ref.: Andrzej Czesławski, spotkanie dla stowarzyszeń w URPL 25 kwietnia 2017r

Q&A 42017-06-13T12:30:51+01:00

Pyt.: Czy  obowiązek zgłaszania przez podmioty odpowiedzialne indywidualnych raportów dotyczących działań niepożądanych (adverse drug reaction) typu  „solicited” do stosownych władz oznacza, że należy przesyłać tylko te zdarzenia  ciężkie  i  nieciężkie, które zostały ocenione jako związane  z produktem leczniczym (related)?

Odp.: Tak, zarówno zgłoszenia ciężkie i nieciężkie, tylko te, które są powiązane z produktem leczniczym (w ocenie osoby raportującej lub/i w ocenie podmiotu odpowiedzialnego) powinny być składane do URPL.

Ref.: Andrzej Czesławski, spotkanie dla stowarzyszeń w URPL 25 kwietnia 2017r

Q&A 32017-06-13T12:30:35+01:00

Pyt.: Czy  podmiot odpowiedzialny ma obowiązek przeprowadzić własną ocenę związku przyczynowo-skutkowego zgłoszenia  „solicited”  w sytuacji, gdy osoba zgłaszająca już oceniała to zdarzenie jako niezwiązane z produktem leczniczym (unrelated)?  (GVP VI.B.1.2,  VI.C.2.2.2.)

Odp.: Tak, za każdym razem podmiot odpowiedzialny powinien dokonać własnej oceny takiego zgłoszenie, niezależnie czy osoba zgłaszająca uznała zgłoszenie jako powiązane lub  niepowiązane z produktem leczniczym

Ref.: Andrzej Czesławski, spotkanie dla stowarzyszeń w URPL 25 kwietnia 2017r

Q&A 22017-06-13T12:30:26+01:00

Pyt: PTBFarm: Zgodnie z zapisami GVP (Module VI.B.1.2.), zgłoszenia „solicited” pochodzą  z zorganizowanych  systemów gromadzenia  danych. Czy w związku z takim zapisem, zgłoszenia indywidualne pochodzące z badań nieinterwencyjnych, rejestrów (registers), programów typu „Patient Support Program” i badań rynku (Market Research) należy traktować jako zgłoszenia „solicited”?

Odp.: Tak, zgłoszenia z tych źródeł są traktowane jako „solicited”.

ref.: Andrzej Czesławski, spotkanie dla stowarzyszeń w URPL 25 kwietnia 2017r

Q&A 12017-06-13T12:30:16+01:00

Pyt.: Czy w kwestiach dotyczących monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, niesprecyzowanych przez polskie Prawo Farmaceutyczne, podmioty odpowiedzialne powinny stosować  jako wiążące  zapisy Guideline on Good Pharmacovigilance Practices (GVP)?

Odp.: TAK

ref: Andrzej Czesławski, spotkanie dla stowarzyszeń w URPL 25 kwietnia 2017r.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy do kontaktu z nami poprzez poniższy formularz. Być może Twoje pytanie pomoże wielu innym osobom.

Potwierdzam, że zapoznałem/am się i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z informacją zawartą w zakładce PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (http://ptbfarm.pl/towarzystwo/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/).