W tym miejscu publikujemy wydarzenia związane z monitorowaniem bezpieczeństwa farmakoterapii takie jak konferencje, sympozja oraz komentujemy trafiające do opinii publicznej informacje związane z bezpieczeństwem leków.

Komentarze PTBFarm mają na celu rzetelne przedstawienie, często opacznie interpretowanego przekazu, tak aby ograniczyć ryzyko niepotrzebnego niepokoju społecznego lub sprostować niewłaściwe rozumienie sprawy na możliwie wczesnym etapie.

Informujemy także o certyfikatach przyznanych przez PTBFarm poszczególnym podmiotom.