O nas

Polskie Towarzystwo Bezpiecznej Farmakoterapii zostało powołane aby podejmować inicjatywy i działania oraz promować postawy sprzyjające wprowadzaniu w życie i rozwijaniu zasad etyki i rzetelności w monitorowaniu bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych, produktów biobójczych
i produktów kosmetycznych.

Naszym celem jest tworzenie atmosfery zaufania i szacunku do instytucji i osób uczestniczących w systemie monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii.

Zależy nam na upowszechnianiu zasad monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii oraz wspieraniu rozwoju systemu monitorowania.

Mamy ambicję być stowarzyszeniem eksperckiego i opiniotwórczego ośrodka w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii, a zatem pragniemy tworzyć możliwe szerokie forum do dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w dziedzinie monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i instytucji, które podejmują takie działania.

Zawarte na tej stronie internetowej informacje są opiniami grupy ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem farmakoterapii. Autorzy strony nie biorą odpowiedzialności za skutki prawne działań osób, które w jakikolwiek sposób wykorzystają informacje zawarte na tej stronie.