20 czerwca 2017 roku w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie odbyła się

ogólnopolska konferencja ‘Bezpieczna Farmakoterapia – Bezpieczny Pacjent’.

Konferencję cechował niezwykle bogaty program, na który składało się 14 wykładów oraz debata.

W czasie konferencji poruszano między innymi następujące tematy:

 • Znaczenie zgłoszeń od pacjentów w ocenie bezpieczeństwa farmakoterapii
 • Działania edukacyjne w obszarze pharmacovigilance
 • Monitorowanie bezpieczeństwa leków w placówkach ochrony zdrowia

Niewątpliwym sukcesem sympozjum był bardzo wysoki poziom prelekcji, gwarantowany przez zaproszonych wykładowców.

    

     

    

W gronie prelegentów znaleźli się eksperci z dziedziny pharmacovigilance w tym przedstawicieli Urzędu Rejestracji (URPL), ekspertów z globalnych central pharmacovigilance firm farmaceutycznych, przedstawicieli środowiska akademickiego, a także organizacji pacjenckich.

       

       

Oprócz wykładów, niezwykle istotną część konferencji stanowiła ekspercka debata zatytułowana „Pacjent i jego bezpieczeństwo w trakcie farmakoterapii”, która momentami przyjmowała bardzo żywiołowy charakter.

  

Wydarzenie swoim patronatem objęły następujące instytucje:

 • Ministerstwo Zdrowia z patronatem honorowym ministra zdrowia,
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Naczelna Izba Lekarska,
 • Naczelna Izba Aptekarska,
 • Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,
 • Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie,
 • Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii.

Wszystkie powyższe aspekty wraz z zaangażowaniem organizatorów, sprawiły że konferencja była bardzo dobrze oceniana przez licznych gości, których w sumie przybyło około 250.

Jesteśmy przekonani, że konferencja której współorganizatorem było PTBFarm stanowiła niezwykle istotne wydarzenie dla wszystkich osób związanych z bezpieczeństwem farmakoterapii oraz była bardzo cennym elementem kształtowania wizji właściwego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Polsce.

Wybrane prezentacje wyświetlane podczas konferencji dostępne są tutaj: http://ptbfarm.pl/2017/07/12/prezentacje-konf…zpieczny-pacjent/